BCG: Khuyến nghị với giá mục tiêu 28,441 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: SBS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 22/07/2022
Số lần tải về: 756

BCG là doanh nghiêp ̣có tốc độ tăng trưởng rất nhanh trong lĩnh vực xây dựng bất động sản và năng lượng tái tạo với nhiều công trình lớn rộng khắp cả nước. Nền kinh tế đang trên đà phục hồi cùng với đó việc định hướng phát triển ngành năng lượng Việt Nam theo hướng năng lượng tái tạo sẽ là cơ hội cho doanh nghiệp có thể bứt phá. Tuy nhiên hiện nay trước việc kênh huy đông trái phiếu trầm lắng cùng với việc vay nợ luôn ở mức cao đã làm tăng gánh nặng chi phí. Giá tham chiếu của BCG ngày 22/07/2022 là 14,950 đang thấp hơn nhiều so với giá mục tiêu nên SBS đánh giá BCG ở mức Hấp Dẫn

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
24/09/2023Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 25-29/09/2023
23/09/2023Chứng khoán phái sinh Tuần 25-29/09/2023: Ngày càng bi quan
22/09/2023Chứng khoán Tuần 18-22/09/2023: Tình hình đang xấu đi
22/09/2023Nhịp đập Thị trường 22/09: Cổ ngân hàng hồi lại cứu chỉ số khỏi giảm sâu
22/09/2023Phân tích kỹ thuật phiên chiều 22/09: Áp lực bán mạnh hiện hữu
22/09/2023KSB - Triển vọng tăng trưởng còn khá lớn
21/09/2023Thị trường chứng quyền 22/09/2023: Thị trường tăng giảm thất thường
21/09/2023Chứng khoán phái sinh Ngày 22/09/2023: Tình hình đang chuyển biến xấu
21/09/2023Vietstock Daily 22/09/2023: Mốc 1,200 điểm khó trụ vững
21/09/2023Nhịp đập Thị trường 21/09: Cổ phiếu chứng khoán có phiên giảm sâu
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.