CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: YTC)

Ho Chi Minh City Medical Import Export Joint Stock Company

57,000

(%)
21/01/2022 14:59

Mở cửa57,000

Cao nhất57,000

Thấp nhất57,000

KLGD

Vốn hóa175.56

Dư mua

Dư bán600

Cao 52T 115,500

Thấp 52T35,600

KLBQ 52T239

NN mua-

% NN sở hữu1.10

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta0.68

EPS-3,900

P/E-14.62

F P/E11.06

BVPS4,370

P/B13.04

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng YTC: ACB HAD KLB DMC ADS
Trending: FLC (229,373) - DIG (155,901) - HPG (150,670) - CEO (149,294) - ROS (129,777)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.