CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG)

Yeah1 Group Corporation

111,800

-200 (-0.18%)
25/04/2019 11:29

Mở cửa109,000

Cao nhất112,000

Thấp nhất109,000

KLGD19,980

Vốn hóa3,497

Dư mua4,270

Dư bán2,180

Cao 52T 343,000

Thấp 52T95,700

KLBQ 52T31,727

NN mua70

% NN sở hữu40.30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS4,816

P/E23.26

F P/E20.37

BVPS49,800

P/B2.24

Mã xem cùng YEG: VNM VIC HPG VJC AAA
Trending: VNM (24.786) - VIC (18.478) - HPG (16.736) - AAA (15.020) - HSG (14.607)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Yeah1