Kien Giang Cement Joint Stock Company (OTC: XiMangKienGiang)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with XIMANGKIENGIANG: ANV HPG HSG KSB
Trending: HPG (131,110) - VNM (118,084) - ROS (101,858) - MBB (100,482) - TCB (97,531)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Kien Giang Cement Joint Stock Company

Name: Kien Giang Cement Joint Stock Company

Abbreviation:KIGICE

Address: 298 Ấp Lò Bom - TT.Kiên Lương - H.Kiên Lương - T.An Giang

Telephone: (84.297) 3853070

Fax: (84.297) 3853546

Email:NULL

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Nonmetallic Mineral Product

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

Sản xuất, khai thác và kinh doanh xi măng đá vôi các loại, xuất nhập khẩu xi măng và clinker...

Tiền thân là CTy Xi măng Kiên Giang ra đời tư sự hợp nhất giữa 2 đơn vị là Xí nghiệp Khai thác đá vôi và Xí nghiệp Xi măng Kiên Giang vào tháng 10/1996.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.