View with XAYDUNG14: VANPHUCGIA
Trending: HPG (55,136) - ROS (47,312) - VNM (43,320) - MBB (41,412) - ITA (39,895)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong

Construction Joint Stock Company No.14

Name: Construction Joint Stock Company No.14

Abbreviation:CC14

Address: Số 8 - Phạm Ngọc Thạch - P.6 - Q.3 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 38290039

Fax: (84.28) 38293714

Email:info@cc14.com.vn

Website:http://www.cc14.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license: 2404/QÐ-BXD

Issued date: 12/30/2005

Business license: 4103004297

Issued date:

Main business scope:

- Xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, công cộng, nhà ở và trang trí nội thất
- Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp
- Kinh doanh địa ốc, môi giới bất động sản
- Sản xuất công nghiệp: SX cung cấp bê tông, cấu kiện bê tông đúc sẵn, kết cấu thép, dàn dáo, cốt, thiết bị sản xuất công nghiệp...

- Tiền thân CTy là DNNN được thành lập từ năm 1979
- Năm 2005, CTy chuyển sang hình thức CTCP.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.