CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH)

Ha Noi Soap Joint Stock Company

6,700

(%)
18/01/2021 15:02

Mở cửa6,700

Cao nhất6,700

Thấp nhất6,700

KLGD400

Vốn hóa86.92

Dư mua13,400

Dư bán9,500

Cao 52T 7,000

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T5,099

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-451

P/E-14.93

F P/E1,067.04

BVPS15,013

P/B0.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng XPH: PVP DGW INN NSC PVG
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xà phòng Hà Nội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+4.69%

+/- Qua 1 tháng+9.84%

+/- Qua 1 quý+11.67%

+/- Qua 1 năm+34%

+/- Niêm yết-54.31%

Cao nhất 52 tuần (13/01/2021)*7,000

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*3,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,317

KLGD/Ngày (1 tháng)5,677

KLGD/Ngày (1 quý)6,137

KLGD/Ngày (1 năm)5,079

Nhiều nhất 52 tuần (01/04/2020)*54,500

Ít nhất 52 tuần (17/09/2020)*1

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.