CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH)

Ha Noi Soap Joint Stock Company

7,900

800 (+11.27%)
04/03/2021 10:47

Mở cửa7,900

Cao nhất7,900

Thấp nhất7,900

KLGD900

Vốn hóa102.48

Dư mua34,200

Dư bán16,100

Cao 52T 8,200

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T5,860

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-451

P/E-15.75

F P/E1,125.52

BVPS15,013

P/B0.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng XPH: DGW INN NSC PVP DHA
Trending: HPG (98.811) - MBB (72.791) - VNM (54.540) - TCB (53.011) - ACB (46.639)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xà phòng Hà Nội
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.