CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH)

Ha Noi Soap Joint Stock Company

6,800

100 (+1.49%)
19/01/2021 15:01

Mở cửa7,100

Cao nhất7,100

Thấp nhất6,500

KLGD64,600

Vốn hóa88.21

Dư mua27,700

Dư bán6,800

Cao 52T 7,100

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T5,099

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-451

P/E-14.86

F P/E1,061.81

BVPS15,013

P/B0.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng XPH: XMD YBC YEG YRC BSQ
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xà phòng Hà Nội
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.