CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH)

Ha Noi Soap Joint Stock Company

7,000

-300 (-4.11%)
26/02/2021 15:02

Mở cửa7,200

Cao nhất7,200

Thấp nhất7,000

KLGD14,900

Vốn hóa90.81

Dư mua23,800

Dư bán5,800

Cao 52T 8,200

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T5,789

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-451

P/E-16.24

F P/E1,160.70

BVPS15,013

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng XPH: DGW INN NSC POS SCL
Trending: HPG (89.477) - MBB (71.352) - TCB (57.801) - VNM (51.036) - ACB (46.901)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xà phòng Hà Nội
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.