CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH)

Ha Noi Soap Joint Stock Company

7,000

(%)
22/01/2021 11:11

Mở cửa7,000

Cao nhất7,000

Thấp nhất7,000

KLGD300

Vốn hóa90.81

Dư mua8,000

Dư bán6,900

Cao 52T 7,100

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T5,373

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-451

P/E-15.52

F P/E1,109.35

BVPS15,013

P/B0.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng XPH: INN DGW DHA DVN HQC
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xà phòng Hà Nội

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019Tập đoàn Hóa chất Việt Nam10,378,03080
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017Tập đoàn Hóa chất Việt Nam10,378,03080
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
20/03/2017Tập đoàn Hóa chất Việt Nam10,378,03080
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.