CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH)

Ha Noi Soap Joint Stock Company

7,000

(%)
22/01/2021 09:46

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa90.81

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,100

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T5,373

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-451

P/E-15.52

F P/E1,109.35

BVPS15,013

P/B0.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng XPH: INN DGW DHA DVN HQC
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xà phòng Hà Nội

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019CĐ khác trong nước2,594,44520Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước10,378,03080Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017CĐ khác trong nước2,594,44520Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước10,378,03080Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
20/03/2017CĐ khác2,594,44520Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước10,378,03080Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.