CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH)

Ha Noi Soap Joint Stock Company

11,500

-300 (-2.54%)
15/04/2021 11:41

Mở cửa12,100

Cao nhất12,300

Thấp nhất11,300

KLGD18,600

Vốn hóa149.18

Dư mua4,600

Dư bán34,200

Cao 52T 15,800

Thấp 52T4,700

KLBQ 52T10,702

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3

P/E3931

F P/E1,868.94

BVPS14,917

P/B0.79

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Text.CSTCNote
Mã xem cùng XPH: ROS NSC HQC INN VIC
Trending: ROS (126.828) - HPG (125.825) - MBB (115.005) - FLC (113.362) - STB (112.913)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019CĐ khác trong nước2,594,44520Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước10,378,03080Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017CĐ khác trong nước2,594,44520Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước10,378,03080Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
20/03/2017CĐ khác2,594,44520Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước10,378,03080Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.