CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH)

Ha Noi Soap Joint Stock Company

7,000

(%)
22/01/2021 10:11

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa90.81

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,100

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T5,373

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-451

P/E-15.52

F P/E1,109.35

BVPS15,013

P/B0.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng XPH: INN DGW DHA DVN HQC
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xà phòng Hà Nội

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.