CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH)

Ha Noi Soap Joint Stock Company

11,500

-300 (-2.54%)
15/04/2021 11:51

Mở cửa12,100

Cao nhất12,300

Thấp nhất11,300

KLGD18,600

Vốn hóa149.18

Dư mua4,600

Dư bán34,200

Cao 52T 15,800

Thấp 52T4,700

KLBQ 52T10,702

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3

P/E3931

F P/E1,868.94

BVPS14,917

P/B0.79

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Text.CSTCNote
Mã xem cùng XPH: ROS NSC HQC INN VIC
Trending: ROS (126.828) - HPG (125.825) - MBB (115.005) - FLC (113.362) - STB (112.913)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2020Ông Trần Anh VũCTHĐQT-N/a-N/A
Ông Đỗ Huy LậpGĐ/TVHĐQT-N/a6,100N/A
Bà Đoàn Thị Thanh HườngTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Lê Quang HòaTVHĐQT/Phó GĐ-N/a-N/A
Ông Nguyễn Tuấn AnhTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Phạm Đức CườngKTT-N/a-N/A
Bà Vũ Thị HươngPhụ trách Kế toán-N/a-N/A
Bà Nguyễn Hồng ThúyTBKS-N/aN/A
Bà Mai Thị Khánh TrânThành viên BKS-N/aN/A
Bà Nguyễn Thị Bích PhượngThành viên BKS-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Trần Anh VũCTHĐQT-N/a-N/A
Bà Đoàn Thị Thanh HườngTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Lê Quang HòaTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Nguyễn Tuấn AnhTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Đỗ Huy LậpGĐ/TVHĐQT-N/a6,100N/A
Bà Lê Diệu ThúyPhó GĐ1970N/a12,1501996
Bà Nguyễn Hồng ThúyTBKS-N/a-N/A
Bà Mai Thị Khánh TrânThành viên BKS-N/a-N/A
Bà Nguyễn Thị Bích PhượngThành viên BKS-N/a-N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Trần Anh VũCTHĐQT-N/a3,891,762N/A
Bà Đoàn Thị Thanh HườngTVHĐQT-N/aN/A
Ông Lê Quang HòaTVHĐQT-N/aN/A
Ông Nguyễn Tuấn AnhTVHĐQT-N/a3,243,134N/A
Ông Đỗ Huy LậpGĐ/TVHĐQT-N/a3,249,234N/A
Bà Lê Diệu ThúyPhó GĐ1970N/a12,1501996
Bà Vũ Thị HươngPhụ trách Kế toán-N/a-N/A
Bà Nguyễn Thị Hồng ThủyTBKS-N/a-N/A
Bà Nguyễn Thị Bích PhượngThành viên BKS-N/a-N/A
Bà Nguyễn Thị HuyềnThành viên BKS-N/a-N/A
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.