CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH)

Ha Noi Soap Joint Stock Company

8,000

1,000 (+14.29%)
22/01/2021 15:00

Mở cửa7,000

Cao nhất8,000

Thấp nhất7,000

KLGD15,800

Vốn hóa103.78

Dư mua31,600

Dư bán

Cao 52T 8,000

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T5,430

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-451

P/E-15.52

F P/E1,109.35

BVPS15,013

P/B0.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng XPH: DGW INN NSC DHA DVN
Trending: HPG (81.145) - ROS (75.399) - MBB (68.296) - SHB (63.095) - STB (60.474)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xà phòng Hà Nội

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Trần Anh VũCTHĐQT-N/a-N/A
Bà Đoàn Thị Thanh HườngTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Lê Quang HòaTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Nguyễn Tuấn AnhTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Đỗ Huy LậpGĐ/TVHĐQT-N/a6,100N/A
Bà Lê Diệu ThúyPhó GĐ1970N/a12,1501996
Bà Nguyễn Hồng ThúyTBKS-N/a-N/A
Bà Mai Thị Khánh TrânThành viên BKS-N/a-N/A
Bà Nguyễn Thị Bích PhượngThành viên BKS-N/a-N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Trần Anh VũCTHĐQT-N/a3,891,762N/A
Bà Đoàn Thị Thanh HườngTVHĐQT-N/aN/A
Ông Lê Quang HòaTVHĐQT-N/aN/A
Ông Nguyễn Tuấn AnhTVHĐQT-N/a3,243,134N/A
Ông Đỗ Huy LậpGĐ/TVHĐQT-N/a3,249,234N/A
Bà Lê Diệu ThúyPhó GĐ1970N/a12,1501996
Bà Vũ Thị HươngPhụ trách Kế toán-N/a-N/A
Bà Nguyễn Thị Hồng ThủyTBKS-N/a-N/A
Bà Nguyễn Thị Bích PhượngThành viên BKS-N/a-N/A
Bà Nguyễn Thị HuyềnThành viên BKS-N/a-N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Trần Anh VũCTHĐQT-N/a-N/A
Bà Đoàn Thị Thanh HườngTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Lê Quang HòaTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Nguyễn Tuấn AnhTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Đỗ Huy LậpGĐ/TVHĐQT-N/a6,100N/A
Bà Lê Diệu ThúyPhó GĐ1970N/a12,1501996
Bà Vũ Thị HươngPhụ trách Kế toán-N/a-N/A
Bà Nguyễn Thị HuyềnThành viên BKS-N/a-N/A
Bà Nguyễn Thị Vân HoaThành viên BKS197412/12/T.S Kinh tế2004
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.