BINHDUONG CONSTRUCTION J.S.C (OTC: XDBD)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
Trending: HPG (79,211) - ROS (72,180) - MBB (68,830) - STB (63,033) - SHB (62,763)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
BINHDUONG CONSTRUCTION J.S.C
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

BINHDUONG CONSTRUCTION J.S.C

Name: BINHDUONG CONSTRUCTION J.S.C

Abbreviation:XDBD

Address: ĐT747, X.Thái Hòa, H.Tân Uyên, T.Bình Dương

Telephone: (84.274) 365 8753

Fax: (84.274) 365 8263

Email:xdbd@hcm.vnn.vn

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 107,000,000,000

Listed shares: 10,700,000

Shares outstanding: 10,700,000

Status: Operating

Tax code: 3700546632

Establishment license: 5026/QÐ-CT

Issued date: 12/05/2003

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Khai thác nguyên liệu phi quặng (sét gạch, cát, đá, cao lanh)
- Sản xuất kinh doanh gạch ngói
- Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp...

Cổ phần hóa Công ty Xây dựng Bình Dương thành Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương theo quyết định số 5026/QĐ-CT ngày 05/12/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.