CTCP X20 (HNX: X20)

X20 JSC

9,400

(%)
27/02/2020 15:04

Mở cửa9,400

Cao nhất9,400

Thấp nhất9,400

KLGD

Vốn hóa162

Dư mua

Dư bán1,000

Cao 52T 9,700

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T91

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,183

P/E7.95

F P/E6.49

BVPS14,386

P/B0.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng X20: A32 AAA BMG C22 C4G
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP X20

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-1.15%

+/- Niêm yết-24.71%

Cao nhất 52 tuần (19/03/2019)*9,691

Thấp nhất 52 tuần (27/02/2019)*8,966

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)91

Nhiều nhất 52 tuần (24/06/2019)*6,800

Ít nhất 52 tuần (27/02/2019)*100