CTCP X20 (HNX: X20)

X20 JSC

6,900

600 (+9.52%)
06/04/2020 15:05

Mở cửa6,900

Cao nhất6,900

Thấp nhất6,900

KLGD100

Vốn hóa119

Dư mua1,000

Dư bán

Cao 52T 10,300

Thấp 52T6,300

KLBQ 52T83

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,183

P/E5.33

F P/E4.35

BVPS14,386

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng X20: TNG HDM WCS WSS MPT
Trending: MWG (57.243) - VNM (55.661) - HVN (46.090) - VCB (43.665) - VIC (36.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP X20