CTCP Xi măng X18 (OTC: X18)

X18 Cement Joint Stock Company

Đã hủy niêm yết

3,900

(%)
16/07/2020 00:00

Mở cửa3,900

Cao nhất3,900

Thấp nhất3,900

KLGD

Vốn hóa24

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 4,300

Thấp 52T3,800

KLBQ 52T19

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-4,687

P/E-0.83

F P/E7.39

BVPS1,240

P/B3.15

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xi măng X18

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-9.30%

+/- Niêm yết-29.36%

Cao nhất 52 tuần (19/09/2019)*4,300

Thấp nhất 52 tuần (25/10/2019)*3,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)20

Nhiều nhất 52 tuần (25/10/2019)*3,839

Ít nhất 52 tuần (20/12/2019)*100