CTCP Xi măng X18 (OTC: X18)

X18 Cement Joint Stock Company

Đã hủy niêm yết

3,900

(%)
16/07/2020 00:00

Mở cửa3,900

Cao nhất3,900

Thấp nhất3,900

KLGD

Vốn hóa24

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 4,300

Thấp 52T3,800

KLBQ 52T20

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-4,687

P/E-0.83

F P/E7.39

BVPS1,240

P/B3.15

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng X18: CVT DTD HVX QNC THG
Trending: HPG (51.533) - VNM (46.727) - MBB (40.411) - MWG (37.410) - HSG (37.076)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xi măng X18