CTCP Xi măng X18 (OTC: X18)

X18 Cement Joint Stock Company

Đã hủy niêm yết

3,900

(%)
16/07/2020 00:00

Mở cửa3,900

Cao nhất3,900

Thấp nhất3,900

KLGD

Vốn hóa24.01

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 3,900

Thấp 52T3,900

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-4,687

P/E-0.83

F P/E5.03

BVPS1,240

P/B3.15

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng X18: BCC BTS DBM HAX SAB
Trending: HPG (119,596) - MBB (92,087) - FLC (62,575) - VNM (61,739) - HVN (61,281)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.