VNECO 7 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY (OTC: Vneco7)

Trending: HPG (54,890) - ROS (46,345) - VNM (42,900) - MBB (40,992) - ITA (38,840)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
07/12/2013Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2013
03/25/2013Audited FS 2012
06/19/2012Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2012
05/09/2012Audited FS 2011
12/12/2011Income Statement Quarter 3 of 2011

VNECO 7 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Name: VNECO 7 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Abbreviation:VNECO7

Address: 165 Trường Chinh - P.Trà Bá - Tp.Pleiku - T.Gia Lai

Telephone: (84.236) 373 5516

Fax: (84.236) 373 5517

Email:vneco07_gli@vnn.vn

Website:http://vneco7.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license: 3903000027

Issued date:

Main business scope:

- Xây lắp các công trình, nguồn điện, hệ thống lưới điện và trạm biến áp điện đến 500KV, công trình công nghiệp và dân dụng, công trình giao thông, thuỷ lợi, viễn thông, văn hoá thể thao
- Sản xuất gia công cơ khí, các cấu kiện bêtông và cột điện bêtông ly tâm các loại
- Khai thác kinh doanh đá xây dựng, đá Granit, cát, sỏi và các chủng loại vật liệu xây dựng...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.