CTCP Xuất nhập khẩu Vĩnh Lợi (OTC: VinhLoi)

Vinh Loi Import - Export Joint Stock Company

Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
- Chế biến và kinh doanh xuất khẩu hàng thủy sản
- Nhập khẩu vật tư ngành thủy sản và hàng hóa tiêu dùng...

Đại diện công bố thông tin

• Họ và tênNULL
• Chức vụNULL
• Điện thoạiNULL

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty cổ phần
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉQuốc lộ 1A - TT.Hòa Bình - H.Vĩnh Lợi - T.Vĩnh Long
• Điện thoại(84.291) 3880341
• Fax(84.291) 3880169
• Email vinhloiseafood@hcm.vnn.vn
• Websitehttp://www.vinhloiseafood.com
Văn phòng đại diện