Mã xem cùng VINHCUU: FPT NHANLUC CC1 TYA
Trending: HPG (50.150) - VNM (36.421) - FLC (28.285) - ITA (27.659) - MWG (26.082)