Vinafor Đà Nẵng Joint Stock Company (OTC: Vinafor)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with VINAFOR: QHW VLC NAF
Trending: VNM (59,937) - HPG (51,587) - MBB (42,156) - STB (40,834) - HSG (39,083)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Vinafor Đà Nẵng Joint Stock Company
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
04/14/2018FS Quarter 1 of 2018
02/10/2018Audited FS 2017
01/18/2018FS Quarter 4 of 2017
10/18/2017FS Quarter 3 of 2017
08/15/2017Reviewed FS the first 6 month of 2017

Vinafor Đà Nẵng Joint Stock Company

Name: Vinafor Đà Nẵng Joint Stock Company

Abbreviation:VINAFOR DANANG

Address: 815 Ngô Quyền - Q.Sơn Trà - Tp.Đà Nẵng

Telephone: (84.236) 3831259 - 3844126

Fax: (84.236) 3831312

Email:vinafordanang@vnn.vn

Website:http://www.vinafordn.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Wood Products

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Trồng rừng nguyên liệu Công nghiệp và khai thác hàng nông lâm sản
- Sản xuất sản phẩm gỗ từ rừng trồng và rừng tự nhiên
- Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu máy móc, thiết bị vật tư, hàng tiêu dùng
- Dịch vụ khách sạn, du lịch và lữ hành trong và ngoài nước

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.