Hai Duong Vinafood1 Joint Stock Company (OTC: VinafoodHD)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
Trending: HPG (91,240) - MBB (71,558) - TCB (57,574) - VNM (51,465) - ACB (47,014)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Hai Duong Vinafood1 Joint Stock Company
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
03/14/2016FS Quarter 3 of 2015
03/14/2016Audited FS 2014
03/25/2014Audited FS 2013

Hai Duong Vinafood1 Joint Stock Company

Name: Hai Duong Vinafood1 Joint Stock Company

Abbreviation:Vinafood1 Hai Duong

Address: 151 phố Bạch Đằng - P.Trần Phú - Tp.Hải Dương - T.Hải Dương

Telephone: (84.220) 385 3856

Fax: (84.220) 3857164

Email:NULL

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Agriculture Production

Industry: Support Activities for Agriculture and Forestry

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Cung cấp các sản phẩm lương thực: gạo, nông sản...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.