Mã xem cùng VINACAPITAL: VIC VNG VNPT VPB BCG
Trending: HPG (17.936) - VCB (14.695) - CTG (14.659) - MBB (14.205) - VNM (14.044)