Công ty TNHH MTV Việt Trung (Khác: VietTrung)

Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
Trồng cây cao su, sản xuất và kinh doanh mủ cao su, chế biến gỗ nguyên liệu, gỗ thành phẩm...

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty cổ phần
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉThị trấn Nông trường Việt Trung - H. Bố Trạch - T. Quảng Bình
• Điện thoại
• Fax
• Email
• Website
Văn phòng đại diện