Mã xem cùng VIETCAPITALBANK: KLB SCB PVCOMBANK SHB VIETABANK
Trending: MWG (57.243) - VNM (55.661) - HVN (46.090) - VCB (43.665) - VIC (36.842)