Mã xem cùng VIETBAC: CAVICOB CAVICOGIAOTHONG MCV VASS
Trending: FLC (28.125) - VNM (27.151) - HPG (24.630) - MBB (19.852) - FPT (19.078)