Your account has not been permission, data will display ***. Please Upgrade to use. Close notice

Dong Do Telecommunication Joint Stock Company (OTC: VienThongDongDo)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS

P/E

F P/E

BVPS

P/B

Financial ratios of latest trading date, EPS in the company's latest annual Financial Statement
Trending: HPG (126,865) - FLC (107,553) - DIG (103,877) - CEO (87,648) - MBB (77,637)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
04/06/2010Audited FS 2009
04/06/2010Audited FS for 2008

Dong Do Telecommunication Joint Stock Company

Name: Dong Do Telecommunication Joint Stock Company

Abbreviation:DONGDO TELECOM

Address: 8/84 Ngọc Khánh - P.Giảng Võ - Q.Ba Đình - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 37710628

Fax: (84.24) 37710629

Email:dongdotele@gmail.com

Website:https://www.xmax.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Information and Technology

Industry: Telecommunications

Listing date:

Chartered capital: 15,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Tư vấn, thiết kế, xây lắp các công trình bưu chính viễn thông
- Đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông...

CTy được thành lập vào ngày 28/04/2005 với sô vốn điều lệ ban đầu là 1,9 tỷ đồng.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.