View with VANTAITRACO: GMD HAH HMH VFC
Trending: HPG (66,534) - VNM (49,056) - MWG (39,407) - HVN (32,037) - FPT (28,242)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
03/31/2020Audited FS 2019
06/27/2019Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2019
06/04/20192019 Annual Shareholders’Meeting Documents
04/25/2019Audited FS 2018

Traco Transport Joint Stock Corporation No1

Name: Traco Transport Joint Stock Corporation No1

Abbreviation:Traco

Address: 45 Đinh Tiên Hoàng - Q.Hồng Bàng - Tp.Hải Phòng

Telephone: (84.225) 3745027

Fax: (84.225) 3746614

Email:info@traco.com.vn

Website:http://www.traco.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Transportation and Warehousing

Industry: Support Activities for Transportation

Listing date:

Chartered capital: 20,852,250,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Dịch vụ logistic 3PL, 4PL
- Giao nhận kho vận ngoại thương
- Vận tải hàng hóa và dịch vụ vận tải xếp dỡ
- Kinh doanh dịch vụ kho bãi
- Dịch vụ giá trị gia tăng
- Dịch vụ hải quan
- Tư vấn khách hàng
- Dịch vụ hàng hải, đại lý tàu biển và cung ứng tàu biển
- Các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, hợp tác liên kết, liên doanh, dịch vụ cho thuê văn phòng...

- Tiền thân là CTy Đại lý vận tải thành lập năm 1969
- Năm 199, CTy cổ phần hóa thành CTCP Vận tải 1 Traco.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.