CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi Măng (HNX: VTV)

VICEM Materials Transport Cement JSC

6,400

(%)
27/03/2020 15:04

Mở cửa6,400

Cao nhất6,400

Thấp nhất6,400

KLGD

Vốn hóa200

Dư mua

Dư bán1,600

Cao 52T 9,500

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T3,470

NN mua-

% NN sở hữu0.20

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*414

P/E15.46

F P/E3.37

BVPS13,297

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTV: TCD ACL VNM TVT CTS
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi Măng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-32.63%

+/- Qua 1 năm-20.42%

+/- Niêm yết+313.44%

Cao nhất 52 tuần (07/11/2019)*9,500

Thấp nhất 52 tuần (16/03/2020)*6,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)926

KLGD/Ngày (1 quý)9,078

KLGD/Ngày (1 năm)3,484

Nhiều nhất 52 tuần (07/01/2020)*499,700

Ít nhất 52 tuần (02/05/2019)*7