CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi Măng (HNX: VTV)

VICEM Materials Transport Cement JSC

6,400

(%)
31/03/2020 15:03

Mở cửa6,400

Cao nhất6,400

Thấp nhất6,400

KLGD

Vốn hóa200

Dư mua

Dư bán2,200

Cao 52T 9,500

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T3,456

NN mua-

% NN sở hữu0.20

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*414

P/E15.46

F P/E3.37

BVPS13,297

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTV: ACL TCD TVT VNM PNJ
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi Măng