CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi Măng (HNX: VTV)

VICEM Materials Transport Cement JSC

8,500

-500 (-5.56%)
17/05/2019 14:59

Mở cửa9,000

Cao nhất9,000

Thấp nhất8,500

KLGD2,700

Vốn hóa265

Dư mua8,400

Dư bán2,000

Cao 52T 13,500

Thấp 52T8,500

KLBQ 52T4,632

NN mua-

% NN sở hữu0.19

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS1,000

P/E9

F P/E4.74

BVPS14,191

P/B0.60

Mã xem cùng VTV: FPT DAG VNM VNS VTC
Trending: VNM (22.095) - HPG (16.020) - QNS (14.669) - MWG (14.560) - HVN (14.034)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi Măng