CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi Măng (HNX: VTV)

VICEM Materials Transport Cement JSC

8,400

(%)
17/07/2019 13:51

Mở cửa8,400

Cao nhất8,400

Thấp nhất8,400

KLGD5,300

Vốn hóa262

Dư mua6,100

Dư bán5,600

Cao 52T 12,900

Thấp 52T8,200

KLBQ 52T3,541

NN mua-

% NN sở hữu0.20

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS1,000

P/E8.40

F P/E4.43

BVPS14,191

P/B0.59

Mã xem cùng VTV: BTS FPT VC2 TLH TNA
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi Măng