CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (UPCoM: VTR)

Vietnam Travel and Marketing Transports Joint Stock Company

52,500

2,000 (+4%)
22/01/2020 15:18

Mở cửa48,500

Cao nhất53,000

Thấp nhất48,500

KLGD8,700

Vốn hóa639

Dư mua16,700

Dư bán9,400

Cao 52T 85,100

Thấp 52T42,200

KLBQ 52T8,181

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*6,131

P/E8.16

F P/E10.40

BVPS20,893

P/B2.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTR: CTR VNM VGI FLC HPG
Trending: HPG (17.965) - VCB (14.445) - CTG (14.413) - MBB (14.202) - VNM (14.047)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel