Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (UPCoM: VTP)

Viettel Post Joint Stock Corporation

113,800

4,800 (+4.40%)
09/04/2020 13:49

Mở cửa109,500

Cao nhất115,000

Thấp nhất109,500

KLGD138,688

Vốn hóa6,785

Dư mua18,112

Dư bán33,712

Cao 52T 151,200

Thấp 52T85,500

KLBQ 52T48,510

NN mua21,885

% NN sở hữu20.18

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,718

P/E19.06

F P/E17.09

BVPS16,236

P/B7.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTP: VGI CTR FPT VNM MWG
Trending: MWG (69.965) - VNM (56.483) - HVN (54.766) - VCB (43.991) - VIC (39.487)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel