Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (UPCoM: VTP)

Viettel Post Joint Stock Corporation

96,900

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa8,047.34

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 115,300

Thấp 52T60,100

KLBQ 52T98,989

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0.02

Beta-

EPS*4,066

P/E23.84

F P/E16.24

BVPS14,559

P/B6.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTP: VGI CTR FPT HPG VNM
Trending: HPG (85.011) - MBB (71.185) - TCB (57.886) - VNM (48.772) - ACB (44.459)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.