Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (UPCoM: VTP)

Viettel Post Joint Stock Corporation

115,000

200 (+0.17%)
22/01/2020 15:18

Mở cửa114,800

Cao nhất115,000

Thấp nhất114,800

KLGD65,479

Vốn hóa6,856

Dư mua17,531

Dư bán10,631

Cao 52T 151,200

Thấp 52T108,400

KLBQ 52T49,894

NN mua59,800

% NN sở hữu19.53

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*6,216

P/E18.47

F P/E17.66

BVPS14,064

P/B8.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTP: VGI CTR FPT VNM MBB
Trending: HPG (17.965) - VCB (14.445) - CTG (14.413) - MBB (14.202) - VNM (14.047)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.17%

+/- Qua 1 tháng+0.52%

+/- Qua 1 quý-8.15%

+/- Qua 1 năm+5.84%

+/- Niêm yết+140.94%

Cao nhất 52 tuần (13/06/2019)*151,200

Thấp nhất 52 tuần (28/01/2019)*108,444

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)46,323

KLGD/Ngày (1 tháng)26,803

KLGD/Ngày (1 quý)27,675

KLGD/Ngày (1 năm)49,703

Nhiều nhất 52 tuần (05/08/2019)*264,454

Ít nhất 52 tuần (06/12/2019)*1,690