Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (UPCoM: VTP)

Viettel Post Joint Stock Corporation

114,800

(%)
20/01/2020 13:49

Mở cửa114,000

Cao nhất115,000

Thấp nhất114,000

KLGD58,880

Vốn hóa6,844

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 151,200

Thấp 52T106,500

KLBQ 52T51,353

NN mua57,150

% NN sở hữu19.36

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*6,216

P/E18.47

F P/E17.66

BVPS14,064

P/B8.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTP: VGI CTR FPT HPG VNM
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel