Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (UPCoM: VTP)

Viettel Post Joint Stock Corporation

134,200

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa8,001

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 151,200

Thấp 52T85,500

KLBQ 52T52,308

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,718

P/E23.47

F P/E21.04

BVPS17,883

P/B7.50

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTP: VGI CTR FPT HPG VNM
Trending: HPG (63.252) - VNM (47.603) - MWG (44.735) - HVN (40.452) - FPT (33.720)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel