Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (UPCoM: VTP)

Viettel Post Joint Stock Corporation

123,000

-3,100 (-2.46%)
24/02/2020 15:03

Mở cửa125,500

Cao nhất125,500

Thấp nhất110,000

KLGD100,459

Vốn hóa7,333

Dư mua

Dư bán24,341

Cao 52T 151,200

Thấp 52T112,700

KLBQ 52T49,168

NN mua44,800

% NN sở hữu19.61

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,688

P/E22.18

F P/E19.78

BVPS16,206

P/B7.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTP: VGI CTR FPT VNM MBB
Trending: VNM (31.937) - CTG (26.205) - HPG (24.879) - MBB (24.832) - ROS (24.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel