CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO)

Viet Nam Tanker Joint Stock Company

6,750

30 (+0.45%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa6,650

Cao nhất6,750

Thấp nhất6,650

KLGD14,480

Vốn hóa532

Dư mua3,990

Dư bán8,220

Cao 52T 7,100

Thấp 52T5,300

KLBQ 52T22,999

NN mua-

% NN sở hữu1.91

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,005

P/E6.69

F P/E7.67

BVPS13,784

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTO: VIP ITA ROS ACB VRE
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.27%

+/- Qua 1 tháng-4.53%

+/- Qua 1 quý+9.49%

+/- Qua 1 năm+0.52%

+/- Niêm yết-64.04%

Cao nhất 52 tuần (16/07/2020)*7,110

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*5,278

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,965

KLGD/Ngày (1 tháng)32,585

KLGD/Ngày (1 quý)41,560

KLGD/Ngày (1 năm)22,999

Nhiều nhất 52 tuần (30/06/2020)*192,230

Ít nhất 52 tuần (31/10/2019)*10