CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO)

Viet Nam Tanker Joint Stock Company

7,650

(%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa7,650

Cao nhất7,680

Thấp nhất7,650

KLGD2,490

Vốn hóa603

Dư mua3,300

Dư bán3,010

Cao 52T 8,200

Thấp 52T7,100

KLBQ 52T17,280

NN mua-

% NN sở hữu2.50

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,157

P/E6.61

F P/E5.51

BVPS14,699

P/B0.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTO: ITA PET SD2 SPM VIP
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco