CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO)

Viet Nam Tanker Joint Stock Company

7,500

(%)
20/01/2020 09:51

Mở cửa7,500

Cao nhất7,500

Thấp nhất7,500

KLGD250

Vốn hóa591

Dư mua10,280

Dư bán1,850

Cao 52T 8,200

Thấp 52T7,000

KLBQ 52T17,912

NN mua-

% NN sở hữu2.50

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,241

P/E6.04

F P/E5.41

BVPS14,247

P/B0.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTO: VIP SPM SD2 BCG SHB
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco