CTCP Vang Thăng Long (HNX: VTL)

Thang Long Wine Joint Stock Company

13,300

(%)
05/06/2020 15:03

Mở cửa13,300

Cao nhất13,300

Thấp nhất13,300

KLGD

Vốn hóa67

Dư mua300

Dư bán

Cao 52T 26,500

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T48

NN mua-

% NN sở hữu0.93

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,058

P/E4.35

F P/E16.82

BVPS8,031

P/B1.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTL: VDL ROS SMB THB VTS
Trending: HPG (54.733) - VNM (42.364) - MBB (39.076) - MWG (38.275) - ROS (38.203)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vang Thăng Long

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-10.74%

+/- Qua 1 quý-11.33%

+/- Qua 1 năm-49.89%

+/- Niêm yết+155.87%

Cao nhất 52 tuần (06/06/2019)*26,542

Thấp nhất 52 tuần (08/01/2020)*11,736

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)40

KLGD/Ngày (1 tháng)28

KLGD/Ngày (1 quý)18

KLGD/Ngày (1 năm)48

Nhiều nhất 52 tuần (06/08/2019)*6,500

Ít nhất 52 tuần (18/05/2020)*56