CTCP Vang Thăng Long (HNX: VTL)

Thang Long Wine Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

20,500

-2,200 (-9.69%)
13/08/2020 15:05

Mở cửa20,500

Cao nhất20,500

Thấp nhất20,500

KLGD100

Vốn hóa104

Dư mua

Dư bán100

Cao 52T 38,000

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T49

NN mua-

% NN sở hữu0.93

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,560

P/E-8.87

F P/E57.43

BVPS6,356

P/B3.23

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTL: FLC STB DCM DPM LSS
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vang Thăng Long

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-9.69%

+/- Qua 1 tháng-46.05%

+/- Qua 1 quý+25.77%

+/- Qua 1 năm-22.76%

+/- Niêm yết+294.38%

Cao nhất 52 tuần (09/07/2020)*38,000

Thấp nhất 52 tuần (08/01/2020)*11,736

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)17

KLGD/Ngày (1 tháng)79

KLGD/Ngày (1 quý)109

KLGD/Ngày (1 năm)49

Nhiều nhất 52 tuần (18/09/2019)*1,100

Ít nhất 52 tuần (18/05/2020)*56