CTCP Vang Thăng Long (HNX: VTL)

Thang Long Wine Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

22,700

(%)
05/08/2020 15:05

Mở cửa22,700

Cao nhất22,700

Thấp nhất22,700

KLGD

Vốn hóa115

Dư mua

Dư bán400

Cao 52T 38,000

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T74

NN mua-

% NN sở hữu0.93

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,560

P/E-8.87

F P/E57.43

BVPS6,356

P/B3.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTL: STB FLC DCM DPM SSI
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vang Thăng Long