CTCP Vang Thăng Long (HNX: VTL)

Thang Long Wine Joint Stock Company

13,300

(%)
05/06/2020 15:03

Mở cửa13,300

Cao nhất13,300

Thấp nhất13,300

KLGD

Vốn hóa67

Dư mua300

Dư bán

Cao 52T 26,500

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T48

NN mua-

% NN sở hữu0.93

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,058

P/E4.35

F P/E16.82

BVPS8,031

P/B1.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTL: VDL ROS SMB THB VTS
Trending: HPG (54.733) - VNM (42.364) - MBB (39.076) - MWG (38.275) - ROS (38.203)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vang Thăng Long