CTCP Vang Thăng Long (HNX: VTL)

Thang Long Wine Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

22,700

(%)
07/08/2020 15:06

Mở cửa22,700

Cao nhất22,700

Thấp nhất22,700

KLGD

Vốn hóa115

Dư mua

Dư bán100

Cao 52T 38,000

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T48

NN mua-

% NN sở hữu0.93

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,560

P/E-8.87

F P/E57.43

BVPS6,356

P/B3.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTL: STB FLC DCM DPM BSR
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vang Thăng Long