CTCP Vang Thăng Long (HNX: VTL)

Thang Long Wine Joint Stock Company

16,300

(%)
26/05/2020 14:57

Mở cửa16,300

Cao nhất16,300

Thấp nhất16,300

KLGD

Vốn hóa82

Dư mua100

Dư bán100

Cao 52T 26,500

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T47

NN mua-

% NN sở hữu0.92

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,058

P/E5.33

F P/E20.62

BVPS9,211

P/B1.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTL: VDL TAC VNM VHE VIFON
Trending: HPG (68.867) - MWG (53.972) - VNM (52.923) - HVN (40.878) - FPT (38.058)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vang Thăng Long