CTCP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (HNX: VTJ)

Vi na ta ba Trading & Investment Joint Stock Company

4,000

(%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa3,900

Cao nhất4,100

Thấp nhất3,900

KLGD900

Vốn hóa46

Dư mua70,800

Dư bán31,900

Cao 52T 9,500

Thấp 52T3,300

KLBQ 52T2,180

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*984

P/E4.07

F P/E8.77

BVPS10,318

P/B0.39

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTJ: GTN HAD PVS DGW CMV
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA