CTCP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (OTC: VTF)

Viet Thang Feed Joint Stock Company

Đã hủy niêm yết

33,000

(%)
14/12/2015 00:00

Mở cửa33,000

Cao nhất33,000

Thấp nhất33,000

KLGD

Vốn hóa1,380

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 33,000

Thấp 52T33,000

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu0.02

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,588

P/E9.20

F P/E8.62

BVPS25,445

P/B1.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTF: ABT BAFECO CDC CE1 CTC
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng