Viet Thang Feed Joint Stock Company (OTC: VTF)

Delisted

33,000

(%)
12/14/2015 00:00

Open33,000

High33,000

Low33,000

Vol

Market Cap.1,379.82

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High33,000

52Wk Low33,000

52Wk Avg Vol

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)0.02

Dividend1,000

Dividend Yield0.03

Beta-

EPS*3,588

P/E9.20

F P/E8.62

BVPS25,445

P/B1.30

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with VTF: AFX HVG IDJ NTL VNM
Trending: HPG (166,163) - MBB (134,777) - TCB (119,427) - CTG (111,138) - MWG (92,170)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.