CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP (UPCoM: VTE)

VINACAP Telecom Electronics JSC

5,800

(%)
22/01/2021 15:00

Mở cửa5,900

Cao nhất5,900

Thấp nhất5,400

KLGD10,343

Vốn hóa90.48

Dư mua111,757

Dư bán31,557

Cao 52T 11,700

Thấp 52T3,800

KLBQ 52T2,432

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM380

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*380

P/E15.33

F P/E9.84

BVPS11,101

P/B0.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTE: FLC HAG TPB VCG VRE
Trending: HPG (81.082) - ROS (75.575) - MBB (68.181) - SHB (63.282) - STB (59.805)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.