CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP (UPCoM: VTE)

VINACAP Telecom Electronics JSC

7,500

(%)
14/08/2020 15:02

Mở cửa7,500

Cao nhất7,500

Thấp nhất7,500

KLGD

Vốn hóa117

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 11,700

Thấp 52T3,200

KLBQ 52T6,307

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*380

P/E19.74

F P/E7.26

BVPS11,364

P/B0.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTE: VCG SJS KBC BVB DNM
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP