CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP (UPCoM: VTE)

VINACAP Telecom Electronics JSC

5,400

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa84.24

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 11,700

Thấp 52T3,800

KLBQ 52T2,459

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM380

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*492

P/E10.98

F P/E9.12

BVPS11,309

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTE: PDV VCG VFR VNM NST
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-3.57%

+/- Qua 1 tháng+20%

+/- Qua 1 quý+22.73%

+/- Qua 1 năm-16.15%

+/- Niêm yết-45.31%

Cao nhất 52 tuần (10/04/2020)*11,726

Thấp nhất 52 tuần (06/10/2020)*3,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,591

KLGD/Ngày (1 tháng)8,378

KLGD/Ngày (1 quý)5,311

KLGD/Ngày (1 năm)2,449

Nhiều nhất 52 tuần (17/09/2020)*89,400

Ít nhất 52 tuần (01/10/2020)*10

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.