CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP (UPCoM: VTE)

VINACAP Telecom Electronics JSC

6,000

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa6,000

Cao nhất6,000

Thấp nhất6,000

KLGD

Vốn hóa94

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 11,700

Thấp 52T3,200

KLBQ 52T6,310

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*380

P/E15.79

F P/E5.81

BVPS11,364

P/B0.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTE: PVP TVC VPS SFG THR
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-16.67%

+/- Qua 1 tháng-39.39%

+/- Qua 1 quý-48.83%

+/- Qua 1 năm+30.66%

+/- Niêm yết-39.23%

Cao nhất 52 tuần (10/04/2020)*11,726

Thấp nhất 52 tuần (25/10/2019)*3,172

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,746

KLGD/Ngày (1 tháng)1,896

KLGD/Ngày (1 quý)679

KLGD/Ngày (1 năm)6,334

Nhiều nhất 52 tuần (13/09/2019)*1,470,700

Ít nhất 52 tuần (15/08/2019)*10