CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP (UPCoM: VTE)

VINACAP Telecom Electronics JSC

6,000

-500 (-7.69%)
04/08/2020 14:00

Mở cửa6,000

Cao nhất6,000

Thấp nhất6,000

KLGD1,100

Vốn hóa94

Dư mua

Dư bán2,000

Cao 52T 11,700

Thấp 52T3,200

KLBQ 52T6,356

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*380

P/E17.11

F P/E6.30

BVPS11,364

P/B0.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTE: CTI POT PVP SFG TVC
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP