CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP (UPCoM: VTE)

VINACAP Telecom Electronics JSC

5,700

300 (+5.56%)
27/01/2021 15:02

Mở cửa6,000

Cao nhất6,000

Thấp nhất5,500

KLGD717

Vốn hóa88.92

Dư mua12,383

Dư bán47,583

Cao 52T 11,700

Thấp 52T3,800

KLBQ 52T2,452

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM380

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*492

P/E10.98

F P/E9.12

BVPS11,309

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTE: VCG NST PDV PSH MSB
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.